Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Haren

E-mail
gemeente@haren.nl

Website
www.haren.nl

Twitter
@GemHaren

Telefoon
14 050

Fax
050-5340385

Postadres
Postbus 21
9750 AA Haren

Bezoekadres
Raadhuisplein 10
9751 AN Haren

Burgemeester
dhr. P. van Veen (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
19882 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz