Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Harlingen

E-mail
info@harlingen.nl

Website
www.harlingen.nl

Twitter
@gem_Harlingen

Telefoon
14 0517

Postadres
Postbus 10000
8860 HA Harlingen

Bezoekadres
Voorstraat 35
8861 BD Harlingen

Burgemeester
dhr. R. Sluiter

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
15760 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz