Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Heerlen

E-mail
gemeente@heerlen.nl

Website
www.heerlen.nl

Twitter
@gemeenteheerlen

Telefoon
14 045

Postadres
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Bezoekadres
Geleenstraat 25-27
6411 HP Heerlen

Burgemeester
dhr. E. Roemer (waarnemer)

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
86709 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz