Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Heeze-Leende

E-mail
postbus@heeze-leende.nl

Website
www.heeze-leende.nl

Twitter
@Gem_HeezeLeende

Telefoon
040-2241400

Fax
040-2241450

Postadres
Postbus 10000
5590 GA Heeze

Bezoekadres
Jan Deckersstraat 2
5591 HS Heeze

Burgemeester
dhr. P.J.J. Verhoeven

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
15906 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz