Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Hengelo

E-mail
gemeente@hengelo.nl

Website
www.hengelo.nl

Twitter
@gemeentehengelo

Telefoon
14 074

Fax
074-2459334

Postadres
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Bezoekadres
Hazenweg 121
7556 BM Hengelo

Burgemeester
dhr. S.W.J.G. Schelberg

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
80611 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz