Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente het Bildt

E-mail
info@hetbildt.nl

Website
www.hetbildt.nl

Twitter
@Gem_het_Bildt

Telefoon
0518-409234

Fax
0518-409250

Postadres
Postbus 34
9076 ZN St. Annaparochie

Bezoekadres
Van Harenstraat 47
9076 BT St. Annaparochie

Burgemeester
dhr. G. Krol

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
10483 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz