Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Hoogeveen

E-mail
info@hoogeveen.nl

Website
www.hoogeveen.nl

Twitter
@GemHoogeveen

Telefoon
0528-291911

Fax
0528-291325

Postadres
Postbus 20000
7900 PA Hoogeveen

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7901 BP Hoogeveen

Burgemeester
dhr. K.B. Loohuis

Provincie
Drenthe

Inwoneraantal
55639 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz