Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Hoorn

E-mail
gemeente@hoorn.nl

Website
www.hoorn.nl

Twitter
@Gemeente_Hoorn

Telefoon
0229-252200

Postadres
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Bezoekadres
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn

Burgemeester
dhr. J. Nieuwenburg

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
72968 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz