Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Houten

E-mail
gemeentehuis@houten.nl

Website
www.houten.nl

Twitter
@gemHouten

Telefoon
030-6392611

Fax
030-6392899

Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Burgemeester
dhr. W.M. de Jong

Provincie
Utrecht

Inwoneraantal
49754 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz