Post versturen naar gemeenten in Nederland?

Klik hier voor meer informatie!

Gemeente Huizen

E-mail
gemeente@huizen.nl

Website
www.huizen.nl

Twitter
@Gemeente_Huizen

Telefoon
14 035

Fax
035-5281415

Postadres
Postbus 5
1270 AA Huizen

Bezoekadres
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen

Burgemeester
dhr. mr. A.Ph Hertog

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
41271 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz