De gegevens die je op deze website kunt vinden ook op je eigen computer hebben? Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Huizen

E-mail
gemeente@huizen.nl

Website
www.huizen.nl

Twitter
@Gemeente_Huizen

Telefoon
14 035

Fax
035-5281415

Postadres
Postbus 5
1270 AA Huizen

Bezoekadres
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen

Burgemeester
dhr. mr. A.Ph Hertog

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
41271 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz