Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Kampen

E-mail
info@kampen.nl

Website
www.kampen.nl

Twitter
@gemKampen

Telefoon
038-3392999

Fax
038-3392655

Postadres
Postbus 5009
8260 GA Kampen

Bezoekadres
Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD Kampen

Burgemeester
dhr. drs. mr. B. Koelewijn

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
53962 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz