Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Kapelle

E-mail
gemeente@kapelle.nl

Website
www.kapelle.nl

Facebook
@gem.kapelle

Twitter
@Gem_Kapelle

Telefoon
14 0113

Postadres
Postbus 79
4420 AC Kapelle

Bezoekadres
Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Burgemeester
dhr. mr. H.B. Hieltjes (waarnemer)

Provincie
Zeeland

Inwoneraantal
12808 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz