Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Kerkrade

E-mail
gemeentehuis@kerkrade.nl

Website
www.kerkrade.nl

Twitter
@Gem_Kerkrade

Telefoon
045-5676767

Fax
045-5676395

Postadres
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Bezoekadres
Markt 33
6461 EC Kerkrade

Burgemeester
mevr. Petra Dassen-Housen

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
45616 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz