Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Koggenland

E-mail
info@koggenland.nl

Website
www.koggenland.nl

Twitter
@koggenland

Telefoon
0229-548400

Fax
0229-548484

Postadres
Postbus 21
1633 ZG Avenhorn

Bezoekadres
Middenhof 2
1648 JG De Goorn

Burgemeester
dhr. Jan Franx (waarnemer)

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
22708 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz