Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland

E-mail
info@ddfk.nl

Website
www.kollumerland.nl

Twitter
@kollumerlandca

Telefoon
14 0511

Fax
0511-458846

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum

Bezoekadres
Van Limburg Stirumweg 18
9291 KB Kollum

Burgemeester
dhr. B. Bilker

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
12754 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz