Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Korendijk

E-mail
gemeente@korendijk.nl

Website
www.korendijk.nl

Twitter
@korendijk

Telefoon
088-6471700

Fax
0186-693446

Postadres
Postbus 3708
3265 ZG Piershil

Bezoekadres
Voorstraat 31
3265 BT Piershil

Burgemeester
dhr. drs. S. Stoop (waarnemer)

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
11152 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz