Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel

E-mail
gemeente@krimpenaandenijssel.nl

Website
www.krimpenaandenijssel.nl

Twitter
@gemkadij

Telefoon
14 0180

Fax
0180-516040

Postadres
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel

Bezoekadres
Raadhuisplein 2
2922 AD Krimpen aan den IJssel

Burgemeester
dhr. M.W. Vroom

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
29353 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz