Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Krimpenerwaard

E-mail
info@krimpenerwaard.nl

Website
www.krimpenerwaard.nl

Twitter
@krimpenerwaard

Telefoon
14 0182

Fax
0182-729997

Postadres
Postbus 51
2820 AB Stolwijk

Bezoekadres
Dorpsplein 8
2821 AS Stolwijk

Burgemeester
dhr. mr. R.S. Cazemier

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
55648 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz