Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Landerd

E-mail
info@landerd.nl

Website
www.landerd.nl

Twitter
@gemlanderd

Telefoon
0486-458111

Fax
0486-458222

Postadres
Postbus 35
5410 AA Zeeland

Bezoekadres
Kerkstraat 39
5411 EA Zeeland

Burgemeester
dhr. M. Bakermans

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
15432 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz