Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Landsmeer

E-mail
gemeente@landsmeer.nl

Website
www.landsmeer.nl

Twitter
@Gem_Landsmeer

Telefoon
020-4877111

Fax
020-4826091

Postadres
Postbus 1
1120 AA Landsmeer

Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
1121 XC Landsmeer

Burgemeester
mevrouw A.L.E.C. van der Stoel (waarnemer)

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
11436 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz