Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Langedijk

E-mail
info@gemeentelangedijk.nl

Website
www.gemeentelangedijk.nl

Twitter
@GemLdijk

Telefoon
0226-334433

Fax
0226-317556

Postadres
Postbus 15
1723 ZG Noord-Scharwoude

Bezoekadres
Vroedschap 1
1722 GX Zuid-Scharwoude

Burgemeester
mevr. L.A.M. Kompier (waarnemer)

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
27909 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz