Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Leek

E-mail
info@leek.nl

Website
www.leek.nl

Twitter
@gem_Leek

Telefoon
0594-551515

Fax
0594-517512

Postadres
Postbus 100
9350 AC Leek

Bezoekadres
Tolberterstraat 66
9351 BJ Leek

Burgemeester
dhr. B.C. Hoekstra

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
19673 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz