Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Leerdam

E-mail
info@leerdam.nl

Website
www.leerdam.nl

Twitter
@Leerdam

Telefoon
0345-636363

Fax
0345-613643

Postadres
Postbus 15
4140 AA Leerdam

Bezoekadres
Dokter Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam

Burgemeester
dhr. mr. T.P.J. (waarnemer)

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
21073 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz