Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Leeuwarden

E-mail
gemeente@leeuwarden.nl

Website
www.leeuwarden.nl

Twitter
@Gemeente_Lwd

Telefoon
14 058

Fax
058-2153949

Postadres
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Bezoekadres
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Burgemeester
dhr. F. Crone

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
122357 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz