Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

E-mail
info@leeuwarderadeel.nl

Website
www.leeuwarderadeel.nl

Twitter
@GemeenteLdeel

Telefoon
058-2576666

Fax
058-2574040

Postadres
Postbus 24
9050 AA Stiens

Bezoekadres
Lijpstrjitte 1
9051 AR Stiens

Burgemeester
dhr. J.R.A. Boertjens

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
10091 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz