Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Leiden

E-mail

Website
gemeente.leiden.nl

Twitter
@GemeenteLeiden

Telefoon
14 071

Fax
071-5165110

Postadres
Postbus 9100
2300 PC Leiden

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
2311 EJ Leiden

Burgemeester
dhr. drs. H.J.J. Lenferink

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
124280 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz