Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Leudal

E-mail
info@leudal.nl

Website
www.leudal.nl

Twitter
@gemeenteleudal

Telefoon
0475-859000

Fax
0475-859922

Postadres
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Bezoekadres
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

Burgemeester
dhr. A.H.M. Verhoeven MPM

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
35723 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz