Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Lingewaal

E-mail
info@lingewaal.nl

Website
www.lingewaal.nl

Twitter
@GemLingewaal

Telefoon
0345-634000

Postadres
Postbus 1014
4147 ZG Asperen

Bezoekadres
Raadhuisplein 3
4147 AN Asperen

Burgemeester
mevr. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
11167 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz