Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Lingewaard

E-mail
gemeente@lingewaard.nl

Website
www.lingewaard.nl

Twitter
@LingewaardGem

Telefoon
026-3260111

Fax
0481-464631

Postadres
Postbus 15
6680 AA Bemmel

Bezoekadres
Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel

Burgemeester
mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
46302 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz