Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Lisse

E-mail
gemeente@lisse.nl

Website
www.lisse.nl

Twitter
@GemLisse

Telefoon
0252-433222

Fax
0252-433240

Postadres
Postbus 200
2160 AE Lisse

Bezoekadres
Heereweg 254
2161 BS Lisse

Burgemeester
mevr. L. Spruit

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
22748 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz