Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Littenseradiel

E-mail
info@littenseradiel.nl

Website
www.littenseradiel.nl

Facebook
@littenseradiel

Twitter
@Keatsebaen1

Telefoon
140515 (0515-334444)

Fax
0515-332385

Postadres
Postbus 1
8730 AA Wommels

Bezoekadres
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels

Burgemeester
mevr. dr. J. Liemburg

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
10739 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz