Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Loppersum

E-mail
gemeente@loppersum.nl

Website
www.loppersum.nl

Telefoon
0596-548200

Fax
0596-548201

Postadres
Postbus 25
9919 ZG Loppersum

Bezoekadres
Molenweg 12
9919 AH Loppersum

Burgemeester
dhr. H. Engels (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
9675 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz