Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Marum

E-mail
gemeente@marum.nl

Website
www.marum.nl

Twitter
@GemMarum

Telefoon
0594-641333

Fax
0594-641733

Postadres
Postbus 2
9363 ZG Marum

Bezoekadres
Molenstraat 45
9363 BA Marum

Burgemeester
dhr. H. Kosmeijer

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
10450 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz