Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Medemblik

E-mail
info@medemblik.nl

Website
www.medemblik.nl

Twitter
@gemmedemblik

Telefoon
0229-856000

Fax
0229-856999

Postadres
Postbus 45
1687 ZG Wognum

Bezoekadres
Dick Ketlaan 21
1687 CD Wognum

Burgemeester
dhr. F. Streng

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
44625 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz