Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Meerssen

E-mail
info@meerssen.nl

Website
www.meerssen.nl

Facebook
@gemeente.meerssen

Twitter
@GemMeerssen

Instagram
@gemeentemeerssen

Telefoon
14 043

Fax
043-3648100

Postadres
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Bezoekadres
Markt 50
6231 LS Meerssen

Burgemeester
mevr. M. Clermonts-Aretz

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
18959 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz