Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Menameradiel

E-mail
gemeente@menameradiel.nl

Website
www.menameradiel.nl

Twitter
@Menameradiel

Telefoon
0518-452900

Fax
0518-452999

Postadres
Postbus 3
9036 ZW Menaam

Bezoekadres
Dyksterbuorren 16
9036 MS Menaam

Burgemeester
dhr. T. Piersma (waarnemer)

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
13443 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz