Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Menterwolde

E-mail
info@menterwolde.nl

Website
www.menterwolde.nl

Twitter
@mentergem

Telefoon
0598-658888

Fax
0598-621688

Postadres
Postbus 2
9649 ZG Muntendam

Bezoekadres
Kerkstraat 2
9649 GR Muntendam

Burgemeester
dhr. R. Munniksma (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
12139 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz