Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Meppel

E-mail
postbus@meppel.nl

Website
www.meppel.nl

Twitter
@GemeenteMeppel

Telefoon
14 0522

Fax
0522-850580

Postadres
Postbus 501
7940 AM Meppel

Bezoekadres
Grote Oever 26
7941 BJ Meppel

Burgemeester
dhr. R.T.A. Korteland

Provincie
Drenthe

Inwoneraantal
33562 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz