Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Middelburg

E-mail
info@middelburg.nl

Website
www.middelburg.nl

Twitter
@Gem_Middelburg

Telefoon
14 0118

Fax
0118-623717

Postadres
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Bezoekadres
Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg

Burgemeester
dhr. mr. H.M. Bergmann

Provincie
Zeeland

Inwoneraantal
48445 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz