Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Nieuwegein

E-mail
gemeente@nieuwegein.nl

Website
www.nieuwegein.nl

Facebook
@Gemeente.Nieuwegein

Twitter
@gem_nieuwegein

Telefoon
14 030

Fax
030-6045016

Postadres
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Bezoekadres
Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

Burgemeester
dhr. F.T.J.M. Backhuijs

Provincie
Utrecht

Inwoneraantal
63311 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz