Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Nieuwkoop

E-mail
info@nieuwkoop.nl

Website
www.nieuwkoop.nl

Twitter
@gemnieuwkoop

Telefoon
14 0172

Fax
0172-574802

Postadres
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

Bezoekadres
Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen

Burgemeester
dhr. R.J. (Robbert Jan) van Duijn

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
28640 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz