Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Nijmegen

E-mail
gemeente@nijmegen.nl

Website
www.nijmegen.nl

Facebook
@gemeentenijmegen

Twitter
@gem_Nijmegen

Telefoon
14 024

Fax
024-3235992

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Burgemeester
dhr. drs. H.M.F. Bruls

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
176860 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz