Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

E-mail
info@noardeast-fryslan.nl

Website
www.noardeast-fryslan.nl

Facebook
@noardeastfryslan

Twitter
@noardeast

Instagram
@noardeastfryslan

Telefoon
0519-298888

Postadres
Postbus 13
9290 AA Kollum

Bezoekadres
Koningstraat 13
9101 LP Dokkum

Burgemeester
dhr. Johannes Kramer

Inwoneraantal
45181 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz