Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Oldambt

E-mail
info@gemeente-oldambt.nl

Website
www.gemeente-oldambt.nl

Twitter
@gemeenteoldambt

Telefoon
0597-482000

Fax
0597-420093

Postadres
Postbus 175
9670 AD Winschoten

Bezoekadres
Johan Modastraat 6
9671 Winschoten

Burgemeester
mevr. R. Pot (waarnemer)

Inwoneraantal
38031 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz