Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Oldenzaal

E-mail
info@oldenzaal.nl

Website
www.oldenzaal.nl

Twitter
@StadOldenzaal

Telefoon
0541-588111

Fax
0541-511763

Postadres
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal

Bezoekadres
Ganzenmarkt 1
7571 CD Oldenzaal

Burgemeester
dhr. drs. Patrick Welman

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
31812 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz