Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Onderbanken

E-mail
gemeente@onderbanken.nl

Website
www.onderbanken.nl

Twitter
@Gem_Onderbanken

Telefoon
045-5278787

Fax
045-5271272

Postadres
Postbus 1090
6450 CB Schinveld

Bezoekadres
Kloosterlaan 7
6451 EN Schinveld

Burgemeester
mevr. O.M.T. Wolfs (waarnemer)

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
7777 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz