Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Opmeer

E-mail
gemeente@opmeer.nl

Website
www.opmeer.nl

Twitter
@gem_opmeer

Telefoon
0226-363333

Fax
0226-363330

Postadres
Postbus 199
1715 ZK Spanbroek

Bezoekadres
Klaproos 1
1716 VS Opmeer

Burgemeester
dhr. G.J.A.M. Nijpels

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
11569 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz