Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Opsterland

E-mail
gemeente@opsterland.nl

Website
www.opsterland.nl

Facebook
@Opsterland

Twitter
@Opsterland

Telefoon
0512-386222

Fax
0512-381875

Postadres
Postbus 10000
9244 ZP Beetsterzwaag

Bezoekadres
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag

Burgemeester
mevr. ir. E. van Selm

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
29726 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz