Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Oss

E-mail
gemeente@oss.nl

Website
www.oss.nl

Twitter
@gemeenteoss

Telefoon
14 0412

Fax
0412-642605

Postadres
Postbus 5
5340 BA Oss

Bezoekadres
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

Burgemeester
mevr. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
91035 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz