Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Oudewater

E-mail
stadskantoor@oudewater.nl

Website
www.oudewater.nl

Facebook
@gemeenteoudewater

Twitter
@GemOudewater

Telefoon
14 0348

Fax
0348-566990

Postadres
Postbus 100
3420 DC Oudewater

Bezoekadres
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater

Burgemeester
dhr. mr. drs. P. Verhoeve

Provincie
Utrecht

Inwoneraantal
10204 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz